0
POLITYKA PRYWATNOŚCI DR SAPPORO

POLITYKA PRYWATNOŚCI DR SAPPORO

Twoje dane są w Dr Sapporo bezpieczne!

1. Definicje

1.1. Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis marki Dr Sapporo prowadzony w domenie https://drsapporo.com/ przez Dr Sapporo Hanna Affelt Sp. j. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Rynek Staromiejski 36-38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000856457, posiadającą numer REGON 340143294 oraz numer NIP 9562168519, zwaną dalej Administratorem.

1.2 Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania przez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies innej podobnej technologii. 

1.3 Polityka prywatności to dokument zawierający informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także używaniem plików cookies i podobnych technologii śledzących w ramach sklepu internetowego marki Dr Sapporo prowadzonego w domenie https://drsapporo.com/.

1.4 Serwis to strona internetowa prowadzona przez Dr Sapporo Hanna Affelt Sp. j. w domenie https://drsapporo.com., która jest dostępna za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

1.5 Sklep internetowy to część Serwisu, za pośrednictwem której Dr Sapporo Hanna Affelt Sp. j. prowadzi sprzedaż towarów na odległość.

1.6 Użytkownik to każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis, albo korzystająca z jednej lub kilku usług czy funkcjonalności opisywanych w Polityce prywatności.

1.7 Urządzenie to sprzęt elektroniczny, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i z niego korzysta.

2. Informacje ogólne

2.1 Podczas korzystania z naszego Serwisu gromadzimy dane niezbędne do dostarczania oferowanych przez nas usług oraz informacje dotyczące Twojej aktywności w ramach Serwisu. Jako administrator Twoich danych osobowych, przykładamy dużą uwagę do ich bezpieczeństwa i ochrony. Zapewniamy, że nasze metody przetwarzania danych są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, w tym szczególnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie Ci kompleksowej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i dostarczenie odpowiednich narzędzi, które umożliwią Ci korzystanie z przysługujących Ci praw.

2.2 Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były zgodne z obowiązującymi przepisami i zawsze aktualne. W związku z tym, możemy okresowo wysyłać do Ciebie przypomnienia o potrzebie ich odświeżenia, korzystając z Twojego adresu poczty elektronicznej lub przez wyświetlanie stosownej informacji w Serwisie. 

2.3 Administrator dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zapewnić ochronę danych osobowych w trakcie ich przetwarzania i przechowywania, a przede wszystkim uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim. Jednocześnie gwarantuje, że będą one przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach. Nadto są one przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane są przetwarzane lub obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa. Dane wykorzystywane są w minimalnym możliwym stopniu.

3. Kontakt z Administratorem

3.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, albo w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej marketing@drsapporo.com, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie oraz listownie lub korespondencyjnie w siedzibie Administratora.

4. Pozyskiwanie danych

4.1 Gromadzimy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, aby zapewnić efektywne świadczenie naszych usług i płynne działanie Serwisu. Najczęściej otrzymujemy Twoje dane przez specjalnie przeznaczone do tego formularze, na przykład kiedy robisz zakupy w naszym Sklepie. Pozyskujemy je również wtedy, gdy zapisujesz się do newslettera lub wchodzisz z nami w kontakt, na przykład przez formularz kontaktowy. Twoje dane są też zbierane, gdy korzystasz z innych funkcji Serwisu, takich jak przeglądanie bloga.

5. Fakultatywność przekazywania danych

5.1 Wybór związany z dostarczeniem nam danych osobowych jest całkowicie w Twoich rękach. Nie jesteśmy w stanie ich od Ciebie wymagać. Należy jednak mieć na uwadze, że w pewnych sytuacjach podanie danych osobowych jest kluczowe dla świadczenia naszych usług lub niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, co zostało dokładnie wyjaśnione w dalszej części Polityki prywatności.

6. Korzystanie z Serwisu

6.1 Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu bez posiadania konta (jako niezarejestrowany użytkownik), przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak adres IP czy dane zebrane przez cookies i podobne technologie, w poniżej opisywanych celach:

6.1.1 Aby zapewnić dostęp do treści dostępnych w Serwisie jako część naszych usług elektronicznych, gdzie przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy).

6.1.2 Dla celów analitycznych i statystycznych opartych na uzasadnionym interesie Administratora, którym jest analiza aktywności i preferencji użytkowników w celu udoskonalenia funkcjonalności i usług (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

6.1.3 Dla celów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami w zakresie ochrony praw i interesów gospodarczych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

6.1.4 Dla celów marketingowych Administratora i innych podmiotów, zwłaszcza w zakresie reklamy behawioralnej, z zasadami opisanymi szczegółowo poniżej (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

6.2. Twoja aktywność w Serwisie oraz dane osobowe są rejestrowane w logach systemowych, czyli programie służącym do przechowywania zapisów o działaniach i zdarzeniach związanych z systemem informatycznym. Informacje te są przetwarzane głównie w celu świadczenia usług, a także w celach technicznych, administracyjnych, dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i jego zarządzania, oraz dla celów analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

7. Rejestracja i obsługa konta

7.1 Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi możesz podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane zebrane w ten sposób przetwarzamy w poniżej opisywanych celach:

7.1.1 W celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie w przypadku danych podanych obowiązkowo (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy).

7.1.2 W celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie w przypadku danych podanych fakultatywnie (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – na podstawie zgody).

7.1.3 W celach analitycznych i statystycznych, a przede wszystkim w celu prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

7.1.4 Dla celów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami w zakresie ochrony praw i interesów gospodarczych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

7.1.5 W celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, co szerzej opisano w dalszej części Polityki prywatności.

7.2 Na konto w Serwisie możesz zalogować się również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W takim wypadku Serwis pobierze z Twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Zakres Twoich danych, do których uzyskamy dostęp, zostanie wskazany w komunikacie wyświetlonym wraz z zapytaniem o chęć kontynuowania logowania. Kontynuowanie logowania oznaczać będzie przekazanie wskazanych danych do naszego Serwisu. Facebook zapamięta Twój wybór i w przypadku logowania za pośrednictwem tego portalu po raz kolejny, komunikat nie zostanie ponownie wyświetlony. Szczegółowe informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portal, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Facebook.

7.3 Na konto w Serwisie możesz zalogować się również za pośrednictwem identyfikatora Apple ID. W takim wypadku Serwis pobierze z Twojego konta w ramach serwisu Apple jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Zakres Twoich danych, do których uzyskamy dostęp, zostanie wskazany w komunikacie wyświetlonym wraz z zapytaniem o chęć kontynuowania logowania. Kontynuowanie logowania oznaczać będzie przekazanie wskazanych danych do naszego Serwisu. Szczegółowe informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez  Apple Inc., a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Apple.

7.4 Na konto w Serwisie możesz zalogować się również za pośrednictwem swojego konta Google. W takim wypadku Serwis pobierze z Twojego konta Google jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Zakres Twoich danych, do których uzyskamy dostęp, zostanie wskazany w komunikacie wyświetlonym wraz z zapytaniem o chęć kontynuowania logowania. Kontynuowanie logowania oznaczać będzie przekazanie wskazanych danych do naszego Serwisu. Google zapamięta Twój wybór i w przypadku logowania za pośrednictwem tego portalu po raz kolejny, komunikat nie zostanie ponownie wyświetlony. Szczegółowe informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portal, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Google.

7.5 Jeżeli dany Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adrespoczty elektronicznej), może to uczynić jedynie pod warunkiem braku naruszania przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Składanie zamówień

8.1 Gdy składasz zamówienie na produkty lub usługi oferowane w Serwisie, dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Konieczne jest podanie danych oznaczonych jako wymagane, abyśmy mogli przyjąć i zrealizować Twoje zamówienie. Brak tych danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne. Dane zebrane w ten sposób przetwarzamy w poniżej opisywanych celach:

8.1.1 Dla potrzeb realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, kiedy to przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy w przypadku danych podanych obowiązkowo (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy).

8.1.2 Dla potrzeb realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, kiedy to przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy w przypadku danych podanych fakultatywnie (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – na podstawie zgody).

8.1.3 W celu spełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, głównie związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowości, opartych na jego obowiązku prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

8.1.4 Do celów analitycznych i statystycznych, gdzie podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora mający na celu analizę aktywności użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu usprawnienia funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

8.1.5 Dla celów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami w zakresie ochrony praw i interesów gospodarczych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

9. Reklamacje i zwroty

9.1 Składanie reklamacji lub dokonywanie zwrotów wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Wypełnienie formularza reklamacyjnego nie jest obligatoryjne, lecz może być przydatne dla właściwego rozpatrzenia Twojej sprawy. Także podanie danych w formularzu zwrotu nie jest wymagane, ale jest niezbędne do efektywnego rozwiązania. Dane zebrane w ten sposób przetwarzamy w poniżej opisywanych celach:

9.1.1 Dla potrzeb rozpatrzenia złożonej reklamacji ze względu na przepisy o rękojmi za wady (niezgodność towaru z umową) lub na podstawie gwarancji producenta (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

9.1.2 W celu obsługi zwrotu ze względu na obowiązek prawny wynikający z praw przysługujących konsumentom (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

9.1.3 W celu obsługi zwrotu w przypadku zwrotów opartych na przepisach o prawie do odstąpienia od umowy, albo na podstawie ofert Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy).

9.1.4 W celu spełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, głównie związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowości, opartych na jego obowiązku prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

9.1.5 Do celów analitycznych i statystycznych, gdzie podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora mający na celu analizę aktywności użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu usprawnienia funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

9.1.6 Dla celów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami w zakresie ochrony praw i interesów gospodarczych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

10. Formularz kontaktowy

10.1 Oferujemy możliwość kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego. Użycie formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Wymagane jest podanie danych oznaczonych jako niezbędne, abyśmy mogli przyjąć i zająć się Twoim zapytaniem. Brak podania tych danych uniemożliwi nam obsługę Twojego zapytania. Podanie dodatkowych informacji jest opcjonalne. Dane zebrane w ten sposób przetwarzamy w poniżej opisywanych celach:

10.1.1 Identyfikacji i obsługi Twojego zapytania przesłanego za pomocą dostępnego formularza celem zaadresowania zgłoszonej sprawy i prowadzenia korespondencji w ramach działalności gospodarczej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

10.1.2 Do celów analitycznych i statystycznych, gdzie podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora mający na celu analizę aktywności użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu usprawnienia funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

11. Geolokalizacja

11.1 Przetwarzamy dane dotyczące Twojej lokalizacji, aby umożliwić Ci znalezienie najbliższych punktów odbioru stacjonarnego. Korzystanie z tej opcji jest całkowicie dobrowolne i nie jest wymagane do efektywnego użytkowania Serwisu. Twoja zgoda na przetwarzanie danych lokalizacyjnych wyrażona w przeglądarce internetowej lub aplikacji, wyrażona przez udzielenie dostępu do usług lokalizacyjnych Twojego urządzenia mobilnego, stanowi prawną podstawę tego przetwarzania. Dane lokalizacyjne są przetwarzane wyłącznie, gdy wyrazisz na to zgodę, którą możesz w każdej chwili odwołać, cofając uprawnienia aplikacji w zakresie dostępu do danych lokalizacyjnych na Twoim urządzeniu. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które zostało przeprowadzone na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – na podstawie zgody).

12. Marketing i promocja

12.1 Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych, które mogą obejmować poniższe formy:

12.1.1 Prezentowanie Ci treści marketingowych dostosowanych do Twoich preferencji (reklama behawioralna).

12.1.2 Realizację działań marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanie elektronicznych informacji handlowych oraz prowadzenie działań telemarketingowych.

12.2 W ramach naszych działań marketingowych i reklamowych, czasami stosujemy profilowanie, co oznacza automatyczne przetwarzanie Twoich danych w celu oceny niektórych Twoich cech. Celem tego jest analiza lub prognozowanie Twoich przyszłych działań, preferencji i zainteresowań, co umożliwia nam lepsze dopasowanie prezentowanych treści do Twoich indywidualnych potrzeb.

12.3 Reklama behawioralna opiera się na współpracy z zaufanymi partnerami w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym danych zbieranych przez pliki cookies i podobne technologie, do celów marketingowych, które obejmują dostosowywanie reklam do Twoich preferencji. To przetwarzanie obejmuje również profilowanie, które ma na celu dostosowanie reklam na podstawie Twoich danych osobowych pozyskanych przez nas i naszych partnerów. Wykaz naszych zaufanych partnerów jest dostępny w dalszej części Polityki prywatności.

12.4 Po uzyskaniu Twojej zgody, możemy wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych za pomocą różnych kanałów, takich jak poczta elektroniczna (newsletter), MMS/SMS lub kontakt telefoniczny, a także marketing bezpośredni za pomocą poczty tradycyjnej na podany nam adres. Prawną podstawą tego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, który działa w połączeniu z Twoją zgodą na marketing naszych towarów i usług. Takie działania są podejmowane tylko po otrzymaniu Twojej zgody, którą możesz odwołać w każdej chwili. Zgoda może zostać cofnięta przez kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości przesłanej przez pocztę elektroniczną z informacją handlową, kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres marketing@drsapporo.com lub za pomocą formularza kontaktowego. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które odbyło się przed jej wycofaniem.

12.5 Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie powiadomień typu push, możesz otrzymywać komunikaty na swoim urządzeniu mobilnym oraz w przeglądarce internetowej. Te mogą zawierać treści marketingowe dotyczące naszych ofert, usług i promocji. Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora, oparty na Twojej zgodzie na otrzymywanie takich powiadomień. Zgodę na otrzymywanie powiadomień typu push możesz wycofać w każdym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe przez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce internetowej lub urządzeniu mobilnym.

12.6 Promujemy nasze produkty i usługi korzystając z narzędzia Google Ads Customer Match. To narzędzie umożliwia nam załadowanie zaszyfrowanej bazy adresów poczty elektronicznej klientów do systemu Google, aby sprawdzić, czy istnieją konta Google (np. na YouTube, Gmail itp.) zarejestrowane przy użyciu tych samych adresów. Jeśli takie adresy zostaną odnalezione, użytkownicy Google mogą zobaczyć nasze reklamy po zalogowaniu się na swoje konta. Więcej informacji na temat wykorzystania list klientów do celów reklamowych można znaleźć tutaj: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

12.7 Aby zwiększyć precyzję pomiarów efektywności naszych kampanii marketingowych za pomocą Google Ads Customer Match, stosujemy również dostępne od Google narzędzie konwersji rozszerzonej. Narzędzie to pozwala nam dokładniej mierzyć konwersje (np. zakupy w naszym sklepie internetowym) dzięki zaszyfrowanym danym, w tym adresom poczty elektronicznej, co gwarantuje ochronę prywatności poprzez stosowanie jednokierunkowego algorytmu szyfrowania. Więcej informacji na temat konwersji rozszerzonej można znaleźć tutaj: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656.

12.8 Do marketingu naszych produktów i usług używamy również narzędzia Facebook Custom Audience. Pozwala nam ono na wczytanie zaszyfrowanej bazy adresów poczty elektronicznej do systemu Facebook w celu weryfikacji, czy istnieją konta na Facebooku utworzone przy użyciu tych samych adresów. W przypadku odnalezienia zbieżnych adresów, użytkownicy Facebooka mogą zobaczyć nasze reklamy po zalogowaniu. Więcej informacji na temat narzędzia Facebook Custom Audience i sposobie tworzenia niestandardowych grup odbiorców  można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

12.9 Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn czy Pinterest. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych są dostępne w naszej Polityce transparentności.

13. Pliki cookies

13.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach używanych do przeglądania Serwisu. Ułatwiają one korzystanie z Serwisu, na przykład przez zapamiętywanie wizyt i działań użytkownika. Nasze pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika i nie mogą być źródłem wirusów ani niechcianego oprogramowania. Umożliwiają one identyfikację używanego oprogramowania i dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Stosujemy różne rodzaje plików cookies wymienione poniżej:

13.1.1 Pliki cookies wymagane są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie transakcji, zapamiętanie zalogowanego użytkownika czy automatyczne uzupełnianie danych adresowych przy zakupach. Ich blokada może zaburzać funkcjonowanie Serwisu.

13.1.2 Pliki cookies analityczne są używane do analizowania zachowań użytkowników i poprawy funkcjonalności Serwisu. Dane zbierane przez te pliki są anonimowe.

13.1.3 Pliki cookies służące personalizacji analizują zachowania użytkowników i preferencje zakupowe, pomagając dostosować oferty produktów i ulepszać funkcjonalności Serwisu.

13.1.4 Pliki cookies reklamowe umożliwiające dostosowanie wyświetlanych reklam do preferencji użytkowników, a w tym umożliwiające reklamę behawioralną.

13.2 Pliki cookies dzielą się na sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki, a także stałe, jakie są przechowywane na urządzeniu do ich usunięcia lub do 60 dni od wprowadzenia.

13.3 Serwis wymaga użycia tylko plików cookies wymaganych. W przypadku pozostałych typów plików cookies, użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na ich używanie. Zarządzanie zgodami na różne rodzaje plików cookies jest możliwe w każdej chwili za pośrednictwem narzędzia dostępnego w Serwisie.

13.4 Niektóre pliki cookies są umieszczane w naszym Serwisie przez zewnętrzne podmioty, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat tych plików cookies oraz zasad ich przetwarzania dostępnych jest w politykach prywatności poszczególnych partnerów. Aktualny wykaz naszych partnerów, wraz z rodzajami plików cookies i czasem ich działania, można znaleźć w poniżej:
 
PARTNER RODZAJ CZAS DZIAŁANIA
Google Ads Reklama 60 dni
Google Analytics Analityka 60 dni
Google Optimize Personalizacja 60 dni
Microsoft Ads Reklama 60 dni
Microsoft Clarity Analityka 60 dni
Pinterest Reklama 60 dni
LinkedIn Reklama 60 dni
Facebook Reklama 60 dni
Instagram Reklama 60 dni
TikTok Reklama 60 dni
Opineo Reklama 60 dni
Ceneo Reklama 60 dni
FreshMail Reklama 60 dni
AlleKurier Reklama 60 dni

14. Podmioty współpracujące

14.1 Możemy przekazywać Twoje Dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji świadczonych przez nas usług. 

14.2 W zależności od wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia lub zwrotu zakupionych towarów, przekażemy Twoje dane niezbędne w celu realizacji dostawy lub zwrotu towarów jednemu z podmiotów, z którymi współpracujemy w tym zakresie. W przypadku skorzystania z usługi geolokalizacji przy wyszukiwaniu stacjonarnych punktów dostawy, Twoje dane osobowe zostaną przekazane także podmiotom świadczącym usługi lokalizacji. 

14.3  Twoje dane niezbędne do realizacji płatności za zakupione towary zostaną przekazane wybranemu przez nas dostawcy usług płatniczych, zależnie od metody płatności, którą wybierzesz.

14.4 Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej.

14.5 Twoje dane będą też przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe klientów w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych Sklepu.

14.6 Możemy przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, z którymi nawiążemy współpracę, w tym doradcom prawnym, podatkowym, a także świadczącym usługi księgowe, informatyczne, logistyczne oraz marketingowe. 

14.7 Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia określonych informacji o naszych użytkownikach właściwym organom lub innym osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem dostępu do tych informacji, na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Czas przechowywania

15.1 Czas, przez który przetwarzamy Twoje dane, zależy od rodzaju oferowanej usługi oraz celu przetwarzania. Standardowo, dane są przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub wykonania zamówienia, aż do momentu odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora.

15.2 Czas przetwarzania danych może być wydłużony, jeżeli jest to niezbędne do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po tym okresie, dane mogą być przechowywane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Następnie dane są trwale usuwane lub anonimizowane.

16. Twoje prawa

16.1 Posiadasz szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a przede wszystkim te wymienione poniżej:

16.1.1 Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, co obejmuje dostarczenie informacji o celach i podstawach przetwarzania, zakresie posiadanych danych, odbiorcach danych oraz przewidywanym czasie ich przechowywania.

16.1.2 Prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych, które pozwala Ci uzyskać kopię Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

16.1.3 Prawo do sprostowania danych, co umożliwia poprawę nieprawidłowości lub błędów w Twoich danych osobowych oraz uzupełnienie danych, jeśli są niekompletne.

16.1.4 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), które pozwala na żądanie usunięcia danych, jeśli ich przetwarzanie nie jest już konieczne do celów, dla których zostały zebrane.

16.1.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, oprócz przechowywania, do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii dotyczących przetwarzania.

16.1.6 Prawo do przenoszenia danych, umożliwiające otrzymanie i przekazanie innemu administratorowi Twoich danych w formacie umożliwiającym ich odczyt komputerowy.

16.1.7 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, które pozwala Ci w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

16.1.8 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, które musi być uzasadnione Twoją szczególną sytuacją.

16.1.9 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie, gdy przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgody.

16.1.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

16.2 Niektóre z powyższych praw możesz realizować samodzielnie. Jeżeli posiadasz konto w Serwisie, zawsze masz dostęp do swoich danych osobowych, dzięki czemu możesz je poprawić i zaktualizować. Możesz zgłosić żądanie dotyczące wszystkich powyższych praw kontaktując się z nami pod adresem poczty elektronicznej marketing@drsapporo.com, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie oraz listownie lub korespondencyjnie w siedzibie Administratora. 

16.3 Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje żądanie i rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych. Odpowiedź otrzymasz w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez nas Twojego zapytania. W przypadku, gdy ze względu na złożoność żądania lub dużą liczbę zapytań nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi w tym terminie, poinformujemy Cię o konieczności przedłużenia terminu.

16.4 Aby potwierdzić Twoją tożsamość, możemy zadać dodatkowe pytania. Chociaż podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ich brak może skutkować odmową realizacji Twojego żądania. Możemy także potrzebować więcej informacji, aby dokładnie zrozumieć treść Twojego żądania.

16.5 Możesz złożyć żądanie osobiście lub przez pełnomocnika. Dla bezpieczeństwa danych zalecamy korzystanie z pełnomocnictwa notarialnie poświadczonego lub wydanego przez radcę prawnego czy adwokata, co ułatwi nam weryfikację autentyczności Twojego żądania.

16.6 Jeśli zgłosisz żądanie drogą elektroniczną, odpowiemy w tej samej formie, chyba że zechcesz otrzymać odpowiedź innym kanałem. W innych przypadkach, odpowiedź udzielimy pisemnie. Jeżeli krótki termin realizacji żądania uniemożliwi odpowiedź pisemną, a dysponujemy Twoimi danymi umożliwiającymi kontakt elektroniczny, odpowiemy drogą elektroniczną.

16.7 Przechowujemy informacje o złożonym żądaniu i osobie zgłaszającej w celu zapewnienia dowodu zgodności z prawem oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Rejestr żądań jest przechowywany w sposób gwarantujący integralność i poufność zawartych w nim informacji.

17. Wprowadzanie zmian

17.1 Polityka jest regularnie przeglądana i aktualizowana w miarę potrzeb. Najnowsza wersja Polityki została zatwierdzona i jest stosowana od dnia 29 lutego 2024 roku.